Autojuhid rikuvad massiliselt seadust ja kedagi eriti ei huvita

Teisipäevases “Laseris” nähtud (vaata siit järele!) mõmmi-eksperimendi lõigul Tallinna südalinnas toimub igapäevaselt massiliselt rikkumisi. Pidevalt jalgrattarajale ja kõnniteele sõitvate autode tõttu ei ole see lõik ohutu ei kaheksa ega kaheksakümneaastasele. Ainüksi meie võtte ajal jäid kümned autod otse peatumist keelava märgi all seisma ning proovisid ka võttemeeskonda kõnniteel alla ajada. Kas ja kui palju neid rikkujaid ka karistatakse?

“Alates 01.01.2021 – 31.08.2021 on lõigul Vabaduse Väljak – Hariduse tänav, kuhu jäävad aadressid Pärnu mnt 14 – 42 reageeritud 26 väljakutsele. Lisaks on tehtud 173 kontrollimist tööülesannete näol, mille tulemusena on antud lõigul vormistatud 71 hoiatustrahviotsust ja 5 lühimenetluse otsust,” kirjeldab Tallinna Munitsipaalpolitsei patrulli- ja valveosakonna juhataja Roland Sikk.

Keskmiselt tegi selle aasta esimese kaheksa kuu jooksul MUPO seega 2 hoiatustrahvi nädalas. Ei tundu just kõige produktiivsem. Kas linn ei saaks sinna paigaldada kaameraid, mis rikkujad otse teolt tabaks?

“Kahjuks ei anna seadus meile õigust viia läbi menetlusi kaamerapiltide jälgimise abil,” tõdeb Sikk.

Kas MUPO üldse trahvib ka või ainult vestleb juhiga?

“Kui juht on sõiduki juures, siis üldjuhul, nähes meie sõidukit lõpetatakse koheselt rikkumine ja lahkutakse. Kui meie ametnikul õnnestub juhiga vestelda, siis oleneb meie ametniku edasine tegevus suuresti autojuhi käitumisest: kui tunnistatakse rikkumist ja vabandatakse ning ollakse koheselt nõus rikkumine lõpetama, siis üldjuhul seda ka võimaldatakse ja piirdutakse selgitustööga. Muudel juhtudel aga viiakse läbi väärteomenetlus,” sõnab Sikk.

Sisuliselt tähendab siis see seda, et trahv tehakse vaid neile, kes hakkavad patrulliga vaidlema. Kui võtad süü omaks, pääsed puhtalt. Isegi parkimise eest ei pea maksma.

Südalinnas 8 tundi parkimist maksab 38,40. Kollane lipik kõnniteel parkmise eest maksab 20 eurot.

Üleskutse: anna rikkujast teada!

Rikkumise märkamisel soovitab Sikk informeerida koheselt MUPO korrapidajat, kas telefonil 14 410 või meiliaadressil korrapidaja@tallinnlv.ee. Praktika näitab aga, et rikkumisele reageerimisele kulub patrullil tunde. Kas keegi üldse reageerib kodanike murele või pannakse rikkumine lihtsalt kirja ja nii jääbki?

“Kui parkimisrikkumisega seoses tehakse avaldus või väljakutse meie korrapidajale, siis selle kontrollimine on kohustuslik. Kuna Pärnu maantee lõigul pargitakse üldjuhul lühiajaliselt, siis võib juhtuda, et kontrollimise hetkeks on avalduse tegemise aluseks olnud sõiduk juba lahkunud,” tõdeb Sikk.

Kas tasub siis rikkuja üles pildistada?

“Saame alustada menetluse, kui fotod või videoklipp saadetakse meile vastava avalduse lisana,” nendib Sikk.


Selliseid videosid on küll tore endal vaadata, kuid MUPOl pole sellega midagi pihta hakata.

Rikkumist jäädvustades tuleb aga silmas pidada, et fotod või videoklipp, mille alusel menetlust läbi viia saab, peavad vastama kindlatele nõuetele:

  • peab olema kuvatud fotode tegemise kuupäev ja kellaaeg
  • peab olema tuvastatav sündmuse täpne asukoht, rikkumine ise ja sõiduki registreerimisnumber
  • peab olema lisafoto sõiduki armatuurlauast, et välistada rikkuja väidet, et seal oli parkimise hetkel invakaart.

Samuti peab avaldus sisaldama võimalikult täpset rikkumise kirjeldust. Avalduse esitaja peab olema ka valmis vajadusel täiendavate ütluste andmiseks menetleja juures või kohtus, kui trahviotsus vaidlustatakse.

Mis oleks siis lahendus?

“Kuna antud kohas peatuvad lühiajaliselt ja pidevalt erinevad sõidukid, siis oleme jätkuvalt seisukohal, et ilma muudatusteta liikluskorralduses olukorda sellel lõigul kontrolli alla ilmselt ei saa,” sõnab Sikk.

Praegune liikluskorraldus on Pärnu maanteel aastast 2014. On ilmselge, et see tänav ei tööta linnaelanike heaks. Idee ratturitele rohkem ruumi anda oli toona väga hea mõte, kuid linn unustas kaubakullerid täielikult ära. Ilmselgelt ei osanud keegi 2012. aastal tänavat projekteerides e-selvereid isegi unes näha. Täna on aga seis selline selline, et antud lõik ei vasta enam kasutajate soovidele ning tuleks ümber ehitada.

Valesti planeeritud linnaruum tuleb ümber ehitada nii, et see vastaks kasutajate soovidele.

“Meie ameti patrullid kontrollivad jätkuvalt antud lõiku pidevalt, kuid me ei viibi seal alaliselt. Paraku, arvestades liikluse tihedust ja autojuhtide soovi seal „korraks“ peatuda, ei suuda me ainult järelvalvega tagada, et antud lõigul ükski sõiduk ei peatuks ega pargiks,” sõnab Sikk.