Koroonapeavalu: kas vanem võib lapse lihtsalt koolist koju jätta?

Kuni põhikooli lõpuni lasub kõigil Eesti lastel koolikohustus. See on õiguslikult väga problemaatiline sõnastus, mida pole koroona valguses Eesti Vabariigis üle vaadatud. Kas lapsevanema hirm nakatumise ees on piisav põhjus lapse koolist ära võtmiseks?

Küsisime seda Reaalkooli hoolekogu esimehelt vandeadvokaat Madis Pätsilt. Ta selgitab, et õiguslikult vaadates on lapsevanemal siis võimalus võtta laps koduõppele, mis tähendab, et vanem peab last ise õpetama. Ja vanem peab ise vastutama selle eest, et laps saab koolihariduse. “Tegelikult on selle aasta jooksul selgunud, et ükski vanem seda tegelikult teha ei taha. Ja oodatakse koolilt mingit hübriidlahendust.”

Videokaamera klassi püsti panek pole niisama lihtne

Hübriidlahenduse kohustust koolil ei ole, koolid on vastavalt võimalusele vanemate soovidele vastu tulnud. Kui öeldakse, et pange lihtsalt videokaamera klassiruumi püsti, siis siin tuleb lähtuda isikuandmete seadustest. “Teisi õpilasi näiteks ei tohi filmida,” selgitab Päts.

Eelmises teisipäevases “Suud puhtaks” saates küsiti ka Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvaltsilt, kas vanem võib lihtsalt lapse koju jätta ja tema vastas sellele, et see on iga kooli otsustada.

Päts peab sellist lähenemist jaburaks, sest koolidele on kogu koroona ajal vastutust aina juurde lükatud, samas kui eelarveid on kärbitud. “Me ei saa oodata, et iga kool suudaks sellise juriidilise küsimuse ise lahendada. Meiegi kool – Tallinna Reaalkool – on minult mitu korda nõu küsinud ja ma vastan, et tegelikult peaks see olema riiklikult lahendatud. See üks kuu, mis meil praegu õppeaasta lõpuni jääb, ei tee kedagi märkimisväärselt targemaks ega lollimaks, aga kui terve aasta on laps kodus, siis ta peab saama enda vanusele ja võimetele kohast haridust.”

Kirjutame Laseris ka sellest, et paljud lapsevanemad kahtlevad, kas saata lapsed esmaspäeval pärast koolivaheaega tagasi kontaktõppele.