Vaata, millised rattateed tegelikult pidid Tallinna tulema

Kes on nende otsuste taga, et Tallinna linna on rajatud 24,3 km rattaradu, mis suures osas on ratturile ohtlikud, me viimases Laseris (12. oktoobril) teada ei saanudki.

Küll saime teada, et Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse arhitektid-linnaplaneerijad Jaak-Adam Looveer ja Olari Kärmas on juba kaks aastat tagasi loonud lahendused, millega linnaruum ratturitele päriselt turvalisemaks teha.

Vaata, millised olid nende ettepanekud.

1. Bussipeatused ohutussaartele

Praegusel rattateel on ka lõike, mis peaaegu vastavad algsele nägemusele. Gonsiori tänava alguses on bussipeatus on viidud ohutussaarele, et ratturi tee ei peaks ristuma peatusesse sõitvate bussidega. Seal, kus rattatee on sõiduteega samas tasapinnas, on nende vahele loodud eraldusriba turvavate postidega. Ruumi on nii jalakäijatele, ratturitele kui autodele.

Gonsiori tänava algus.

Ruumiloome kompetentsikeskuse arhitektid soovitasid kasutada Kaarli puiesteel samasugust lahendust, nagu on loodud Gonsiori tänava alguses. See plaan aga ei läinud käiku ning tulemuseks on erakordselt ohtlik lõik, kus ratturid on liikluses pressitud busside ja autode vahele, ilma igasuguste eraldusribadeta.

Kaarli puiestee.

2. Eraldame ratturid autodest eraldusribade ja turvavate postidega

Selleks et autoteega samas tasapinnas olev rattarada oleks ratturitele turvalisem, planeerisid arhitektid autode ja ratturite vahele turvavad piirded. Selline lahendus oli muuhulgas mõeldud ka Pärnu maanteele Vabaduse väljaku ja Sakala tänava vahel.

Allikas: Tallinna Strateegiakeskus

Alloleval pildl on näha aga olukord täna: pole ühtegi piiret, mis ratturit Pärnu maantee tihedas liiklusvoos kaitseks. (Kui mõmmid välja arvata.)

Pärnu maanteel on tekkinud eriti veider olukord, kus postid eraldavad jalgrattarada teisel tasapinnal asuvast kõnniteest. Nii on läinud seepärast, et postid pandi alguses kõnniteele, et takistada autodel seal peatumist-parkimist.

3. Turvalised trajektoorid kohtades, kus autod ja ratturid kohtuvad

Sellise liiklusskeemi joonistasid Tõnismäele ümber Kaarli kiriku linnaplaneerijad.

Tallinna Strateegiakeskuse lahendus Tõnismäele.

Reaalsus on aga see, et ratturid suunatakse ümber reastuma üle tiheda liiklusega sõidurea, punased teed algavad eikuskilt ja lõppevad eikuhugi.

Tõnismägi. Noolega märgitud kohalt tee keskel algab rattarada.

Meie arvates kõige jaburam koht. Rada lõpeb järsult ja tuleb vasakpöördeks sebrale keerata. Loomulikult tuleks enne ratta seljast maha tulla, sest sellist manöövrit ükski autojuht küll ette ei näe.

Rohkem ruumi inimesele

Turvalise rattatee loomine tähendaks bussipeatuste nihutamist ohutussaartele, ohutusalade ja piirete loomist ratturite, jalakäijate ja autode vahel. See võtaks ruumi autodelt ja annaks ruumi jalgratturitele ja jalakäijatele.

Linnaruumi ekspert Tõnis Savi rääkis meile 7. septembri Laseris, et just seda tulekski teha, et vähendada liikumiskiirusi südalinnas, kus sõidukiirus küünib siin tihti 70 kilomeetrini tunnis.

Miks nüüd on linnaisad otsustanud valida lahenduse, mis suunab ratturid ekslema ja põiklema tihti 60-70 kilomeetrit tunnis sõitvate autode vahele, selmet südalinna liiklusvoogu aeglustada ja linn inimestele avada?

 

Tallinna rattateed 2021

  • 2021. aastal maaliti maha 24,3 km jalgrattaradu
  • Punast kattevärvi kanti asfaldile 31 000m2
  • Äärekivide paigaldamiseks kulus 650 000 eurot
  • Värvikulu oli 300 000 eurot
  • Foorid, konsoolid, pollarid – 30 000 eurot
  • Uued trolliliini kandemastid – 10 000 eurot

Allikas: Andres Harjo, Tallinna Transpordiamet

Kogu lugu saad järele vaadata 12. oktoobri Laserist.